Екипът ни се състои от добре подготвени
и мотивирани специалисти с богат опит
в цялата гама от дейности на фирмата.